Od návrhu
po servis

Měření a regulace

Systémy měření a regulace od domovních kotelen, vzduchotechniky či chlazení po složité energetické projekty

Servisní a dohledové služby

Nabízíme také navazující servisní a dohledové služby včetně připojení již technologických celků do našeho online dispečinku

Vývoj

Software i hardware jsme schopni vyvinou přímo na míru a pro potřeby konkrétního zákazníka a jeho stávající technologii

Systémová integrace

Integrujeme data z různých zařízení a systémů a budujeme rozsáhlé informační a ovládací dispečnky

Měření a regulace

Realizuje systémy měření a regulace v širokém rozsahu. Nabízíme řešení od domovních kotelen až po komplexní projekty.

Servisní a dohledové služby

Nabízíme servisní a dohledové služby včetně připojení stávajících technologií do našeho online dispečinku.

Vývoj

Software i hardware jsme schopni vyvinout přímo na míru a pro potřeby konkrétního zákazníka.

Systémová integrace

Integrujeme data z různých zařízení a systémů, ze kterých budujeme dispečerská pracoviště.

Měření a regulace

Měření a regulace

Naše společnost realizuje systémy měření a regulace v širokém rozsahu. Nabízíme řešení od domovních kotelen až po komplexní projekty. 

Zaměřujeme se na oblasti:

 • vytápění – plynové kotelny, výměníky, kombinovaná výroba tepla a elektrické energie, tepelná čerpadla;
 • vzduchotechnika – kancelářské budovy, technologické větrání, čisté prostory především pro farmacii a zdravotnictví;
 • chlazení – technologické chlazení výrobních linek, tepelná čerpadla;
 • energetika – dálkový sběr dat z měřidel pro LDS, měření spotřeb v bytové výstavbě i v průmyslu.
 

Zajistíme kompletní dodávku, nebo některou z následujících služeb:

 • konzultace a návrh řídícího systému;
 • vytvoření projektové dokumentace;
 • výroba a instalace;
 • naprogramování PLC;
 • oživení technologie včetně funkčních testů;
 • komplexní testy a zkušební provoz s online monitoringem a vyhodnocením;
 • provozování technologie a servis pomocí online dispečerského systému.
 
Vytváříme aplikační software dle normy IEC61131-3 a specializujeme se na následující výrobce řídicích systémů:
 
 • Wago
 • Beckhoff
 • Domat Control System
 • Saia
 • Siemens
 
Dále nabízíme projekční činnost ve výstavbě pro obor slaboproud – měření a regulace ve všech stupních projektové dokumentace.
 
V rámci dodávky a provozu nabízíme revize elektrických zařízení. Revidujeme všechny elektro instalace do 1000V bez nebezpečí výbuchu.
 
Revize provádíme:
 
 • Výchozí revize při prvním uvedení zařízení do provozu nebo celkové rekonstrukci;
 • Pravidelná revize u zařízení již provozovaných v pravidelných intervalech;
 • Mimořádná revize po úpravě nebo opravě elektroinstalace.
Servis a dohled

Servis a dohled

V rámci realizace řídicích systémů nabízíme navazující servisní a dohledové služby. Díky systémové integraci a vlastnímu vývoji jsem schopni nabídnout připojení stávajících technologických celků do našeho dispečinku. Data je možné přenášet pomocí zabezpečené redundantní VPN. Systém umožňuje definovat různé uživatelské úrovně přístupu k datům. Data mohou být zpřístupněna dalším systémům, a to přes standardní komunikační rozhraní, nebo pomocí na míru vyvinutých softwarových konektorů.

Cílem těchto služeb je:

 • online sběr dat z technologie;
 • uchovávání historií;
 • analýza chování zařízení;
 • předcházení havarijním stavům;
 • plánování a optimalizace pravidelné údržby;
 • pružná reakce na havarijní stavy;
 • energeticky efektivní provozování technologie;
 • neustálá optimalizace řídících algoritmů;
 • konzultace a návrh modernizace k dosažení požadovaných výsledků.
 

V rámci servisu a dohledu nabízíme:

 • záruční a pozáruční servis měření a regulace;
 • garantovanou dobu nástupu na servisní zásah;
 • hotline včetně konzultací;
 • připojení technologie do online dispečinku;
 • možnost integrace a připojení libovolných technologických celků;
 • analytické služby nad naměřenými daty;
 • reporty dle přání zákazníka;
 • zasílání alarmových hlášení pomocí SMS a emailu.
Vývoj

Vlastní vývoj

Vývoj software a hardware v naší společnosti vznikl na základě požadavků integrovat systémy třetích stran. Postupně se přidávala potřeba monitoringu vnitřního prostředí a sběru dat z enviromentálních měřidel. Díky tomu jsme dnes schopni navrhnout řešení sběru dat pomocí našeho hardware a software, případně nabídnout vývoj dle zadání zákazníka.

Další nutností bylo zrealizovat šifrovanou, zálohovanou komunikaci pro přenos naměřených dat od senzoru až na datové uložiště. K tomuto účelu jsme použily řešení společnosti MikroTik, pomocí kterého jsme realizovali redundantní VPN.

Jsme držiteli certifikátů:

 • MTCSE – MikroTik Certified Security Engineer;
 • MTCTCE – MikroTik Certified Traffic Control Engineer.
 

Nabízené služby v rámci vývoje:

 • zakázkový vývoj hardware (STM32, AVR);
 • zakázkový vývoj software (C#, C/C++, Pyton, SQL);
 • implementace komunikačních protokolů;
 • integrace zabezpečeného přenosu dat;
 • vlastní redundantní VPN řešení;
 • vývoj hardware a software pro sběr dat po sběrnici SDI12;
 • vývoj bezdrátových čidel na platformě IQRF.
Systémová integrace

Systémová integrace

Při budování rozsáhlých dispečinků integrujeme data z různých zařízení.

Máme zkušenosti s řešením těchto úloh:

 • čtení dat z IOT čidel pomocí protokolu MQTT;
 • komunikace s PLC pomocí standardních protokolů ModBus, BACNet, OPC;
 • získávání dat ze systémů třetích stran SQL, SOAP, REST;
 • export dat CSV, XML, XLSX;
 • zpřístupnění dat pomocí REST API;
 • ukládání dat do relačních databází PostgreSQL, MS SQL Server, MariaDb, MySQL, SQlite;
 • ukládání dat do time-series databází Mervis DB, InfluxData;
 • vizualizace dat pomocí HMI a SCADA programů Weintek, Grafana, Mervis, Reliance.


Nebojíme se dalších výzev, nabízíme konzultace a vybudování zákaznického řešení na míru.

icMK s.r.o.
U Trojice 1042/2, Smíchov, 150 00 Praha
IČO 04182341
DIČ: CZ04182341