Cookies

Measurement and Control Systems

Systémy měření a regulace od domovních kotelen, vzduchotechniky či chlazení po složité energetické projekty

Service and Monitoring Services

Nabízíme také navazující servisní a dohledové služby včetně připojení již technologických celků do našeho online dispečinku

Custom Development

Software i hardware jsme schopni vyvinou přímo na míru a pro potřeby konkrétního zákazníka a jeho stávající technologii

System Integration

Integrujeme data z různých zařízení a systémů a budujeme rozsáhlé informační a ovládací dispečnky

Measurement and Control Systems

We realize measurement and regulation systems in wide range. We offer solutions from building boiler rooms to complex projects.

Service and Monitoring Services

We offer maintenance and supervisor services including connecting current technologies into our online control centre.

Custom Development

We are able to design both software and hardware to suit the needs of our concrete customer.

System Integration

We integrate data from various devices and systems which we build dispatcher workplaces from.

icMK s.r.o.
U Trojice 1042/2, Smíchov, 150 00 Praha
IČO 04182341
DIČ: CZ04182341